Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлтэй компанид зориулсан засаглалын сургалт


 • Компанийн стратеги, зорилгууд тань өмнө хэрэгжиж байсан шигээ 2021 онд амжилттай хэрэгжиж чадах уу?
 • Хямралыг давах төлөвлөгөөгөө баталсан уу?
 • Компанийн эрсдлийн бодлогыг менежментийн түвшинд боловсруулан хэрэгжүүлж байна уу эсвэл ТУЗ манлайлан удирдаж байна уу?
 • Хямралын үр дүнд бий болж буй дижитал шилжилт, нийлүүлэлтийн сувгуудын эрсдэл, ажиллах хүчний өөрчлөлт зэрэг үр дагавруудыг компани ТУЗ-ийн түвшиндээ урьдчилан тооцож чадсан уу?
 • Хувьцаа эзэмшигчидтэйгээ технологийн дэвшлийг ашиглан харилцах бодлогоо тодорхойлсон уу?
 • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа цахимаар хийхдээ анхаарах асуудлуудаа мэдсэн үү?
 • Технологийн дауу тал нь ямар эрсдэл дагуулж байна вэ? Нэгдэлт ба нийлэлтийн стратегиа боловсруулсан уу?
 • Танай ТУЗ хэр ур чадвартай вэ?
 • ТУЗ өөрийн үнэлгээ хийдэг үү?
 • Хараат бус гишүүдийнхээ үр өгөөжийг хүртэж чаддаг уу?
 • Компанийн санхүүгийн гол үзүүлэлтүүд, хөрвөх чадвараа ямар байгааг ТУЗ-ийн гишүүд бодитоор мэдэж, ойлгож байгаа юу?
 • Компанийн дотоод хяналтын тогтолцоо болон ТУЗ-д мэдээлэл хүргэх систем бүрэн дүүрэн ажиллаж байгаа юу?
 • Танай компанид хувьцаа эзэмшлийн гэрээ байгаа юу?
 • Гүйцэтгэх удирдлагын сонгон шалгаруулалт, ажлын үнэлгээ болон залгамж халааны бодлоготой юу?
 • Энэ бодлогын хэрэгжилт нь хэр байна гэдгийг яаж дүгнэдэг вэ?
 • Дээрх бүх асуултанд хариулахдаа тодорхой үнэлгээн дээр үндэслэн бодож үзэх боломж байгаа юу?
КЗХТ - сургалт

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарын ДИПЛОМЫН сургалт


Бүртгэл: 2021.01.16 хүртэл

Дэлгэрэнгүй
КЗХТ - сургалт

Хямралыг давах ТУЗ-ийн эрсдлийн бодлого ба манлайлал


Бүртгэл: --- хүртэл

Дэлгэрэнгүй


 
 

Бидэнтэй холбоо барих


Утас: 7000 8084, 99105111, 88978179
Факс:7000 8084
E-mail: info@cgdc.org.mn

Бидний хаяг


СЭЗИС-ийн хичээлийн C корпус, C-1105 тоот өрөө,
Энхтайвны өргөн чөлөө 5, 113381 Улаанбаатар

Social media