Хямралыг давах ТУЗ-ийн эрсдлийн бодлого ба манлайлал


Хичээллэх цаг:

18.00-20.00

Хэнд:

ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, хувьцаа эзэмшигчид

Агуулга:

Хямралын үеийн эрсдлийн удирдлагын бодлого, стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, хямралын үеийн ТУЗ-ийн манлайлал, харилцагч талуудад өгөх мэдээллийн нээлттэй байдал, хямралаас үүсэх үр дагавруудыг давуу тал болгон хувиргах, шинэ хөрөнгө оруулалт, нэгдэлт нийлэлтийн стратегиа тодорхойлох

 
 

Бидэнтэй холбоо барих


Утас: 7000 8084, 99105111, 88978179
Факс:7000 8084
E-mail: info@cgdc.org.mn

Бидний хаяг


СЭЗИС-ийн хичээлийн C корпус, C-1105 тоот өрөө,
Энхтайвны өргөн чөлөө 5, 113381 Улаанбаатар

Social media