Яагаад элсэх ёстой??


  • Мэргэжлийн, итгэлтэй зөвлөх: Гишүүнчлэлийн эрхээрээ тодорхой чиглэлээр, тодорхой хугацааны хүрээнд зөвлөхүүдээс үнэгүй зөвлөгөө авах эрх

  • Олон улсын түвшинд бэлтгэгдэсэн багш нар: IFC, CGForum, USAID зэрэг байгууллагуудын Компанийн Засаглалын мэргэшсэн багш бэлтгэх сургалтуудыг бүрэн дүүргэсэн мэргэжлийн багш нартай холбогдох

  • Найдвартай мэдээллүүд: Мэргэжлийн өндөр түвшний, хамгийн шинэлэг мэдээллүүдийг гишүүнчлэлийн эрхийн хүрээнд үнэгүй болон хөнгөлөлтэй үнээр авах эрх

  • Хараат бус гишүүний сан: Монголын анхны мэргэшсэн хараат бус гишүүдийн мэдээллийн санг ашиглах, хувь гишүүд энэ санд мэдээллээ оруулснаар хараат бус гишүүнээр өөрийгөө нэр дэвшүүлэх боломж

  • ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргын сан: Монголын анхны мэргэшсэн ТУЗ-ийн Нарийн Бичгийн Даргын мэдээллийн санг ашиглах, хувь гишүүд өөрсдийн мэдээллийг оруулснаар өөрийгөө нэр дэвшүүлэх боломж

  • ТУЗ-ийн гишүүний сан: ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээллийн санг ашиглах, хувь гишүүд өөрсдийн мэдээллийг оруулж, ТУЗ-ийн гишүүнд өөрийгөө нэр дэвшүүлэх боломж

  • Хөнгөлөлт: Гишүүнчлэлийг дагаж ирдэг үйлчилгээ, сургалтын 20%-ийн хөнгөлөлт

  • Мэдээлэл: Сар тутмын сэтгүүл, мэргэжлийн зөвлөгөө, судалгааны танилцуулга, компанийн засаглалын чиглэлээр зохион байгуулагдаж буй үйл ажиллагааны зар, мэдээ, урилга

  • Харилцаа холбоо: Мэргэжлийн холбоодод элсэх боломж, компанийн засаглалын түвшний харилцаа холбоог хөгжүүлэх боломж

  • Бизнесийн бүх төрлийн сургалт: Байгуулага дээрээ авч болох компанийн засаглалын болон стратеги, хүний нөөц, маркетинг, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн эрхзүйн сургалт, судалгааны захиалга, үйлчилгээний мэдээлэл, хөнгөлөлт, урамшуулал


 
 

Бидэнтэй холбоо барих


Утас: 7000 8084, 99105111, 88978179
Факс:7000 8084
E-mail: info@cgdc.org.mn

Бидний хаяг


СЭЗИС-ийн хичээлийн C корпус, C-1105 тоот өрөө,
Энхтайвны өргөн чөлөө 5, 113381 Улаанбаатар

Social media