.
META GOVERNANCE онлайн сэтгүүл
а Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төвийн META GOVERNANCE онлайн сэтгүүлтэй танилцах боломжтой боллоо. ...
2018.10.09
БНСУ-ын Даежон бизнес аялал
Компанийн Засаглалын Магистр (CG MBA)-ын хөтөлбөрийн оюутнууд сургалтын хүрээн дэх ээлжит бизнес аялалаа 2018 оны 6 сарын 18-аас 6 сарын 23-ны хооронд БНСУ-ын Даежон хотод хийлээ. ...
2018.10.11
Sustainability Dialogue Mongolia
Конрад-Аденауэр-Сан болон Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв хамтран “Sustainability Dialogue Mongolia” уулзалт, семинарыг 2018 оны 10-р сарын 11-нд Blue sky зочид буудалд зохион байгууллаа...
2018.10.09
“Төрийн өмчит компаниудын засаглал-олон улсын туршлага” сэдэвт сургалт
Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (CGDC), Төрийн Өмчийн Бодлого Зохицуулалтын Газар (ТӨБЗГ)-тай хамтран “Төрийн өмчит компаниудын засаглал-олон улсын туршлага” сэдэвт сургалтыг төрийн өмчит компаниудын...
2017.09.19
“Компанийн Нийгмийн Хариуцлага ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд” судалгаа
Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (CGDC) 2017 онд Конрад-Аденауэр-Сан (KAS)-тай хамтран “Компанийн Нийгмийн Хариуцлага ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд” судалгааг хийсэн бөгөөд нийт 49 компани, 5 бизнесийн холбо...
.
“Ашиг хүртэгч эцсийн өмчлөгчийн ил тод байдал” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгууллаа.
Уулзалтанд МХАҮТ, Монголын уул уурхайн ассициаци, Алт үйлдвэрлэгчдийн холбоо, Нүүрсний холбоо, Ажил олгогч эздийн холбоо, уул уурхайн компаниудын төлөөллүүд оролцож, ашиг хүртэгч эцсийн өмчлөгчийн ил тод байдлыг...
.
Монголын анхны мэргэшсэн MBA хөтөлбөр
Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (CGDC), Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль (UFE) хамтарсан Компанийн засаглалаар мэргэшүүлэх магистр (CG MBA) нь удирдах түвшний ажилтнууд, компанийн засаглалын мэргэжилтнүүдий...
2018.06.12
Монголын компанийн засаглалын 10 дахь чуулган
Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (CGDC), Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (FRC), Монголын Хөрөнгийн Бирж (MSE), Олон Улсын санхүүгийн Корпораци (IFC) хамтран “Тогтвортой компаниудыг бий болгоход...