CG MBA хөтөлбөрийн элсэлт 2020.08.31 хүртэл явагдана.

admission.ufe.edu.mn

Утас: 11-452739, 70158802

 • Судалгааны ажлын төсөл (Элсэлтийн шалгалтанд ирэхдээ авч ирнэ)
 • Бакалаврын дээд боловсролын диплом, баталгаажуулсан хуулбарын хамт
 • 2 хувь өнгөт, 3х4 хэмжээний фото зураг
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Бүртгэлийн хураамж 40000 төгрөг
 • Удирдах албан тушаалд томилогдсон албан бичиг эсвэл нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар (Зөвхөн удирдах ажилтны ангид бүртгүүлэх элсэгчдэд хамаарна).
 • Ерөнхий мэдлэгийн тестийн шалгалт англи хэл дээр /GMAT/,
 • Өгөгдсөн сэдвээр монгол хэл дээр эссэ бичих - IX/5-ны өдөр (Цаг болон байршлийг жич мэдэгдэнэ)
 • Судалгааны чиглэлээр хийх ярилцлага - IX/7, 8- ны өдөр

Элсэлтийн тестийн шалгалтанд IX/5-ны өдөр ирэхдээ иргэний үнэмлэх, үзэг бал, тооны машин, уух ус бэлдэж ирэх, мөн Судалгааны ажлын төслийг загварын дагуу бичиж, хэвлэж авчирна уу

Элсэлтийн шалгалтын өдөр болон цаг, анги зэргийг тухайн элсэгч рүү цахим шуудангаар /элсэх хүсэлтэнд бичигдсэн хаягаар/ мэдэгдэнэ. Элсэлтийн шалгалтанд ирэхдээ шалгалт эхлэхээс 30 минутын өмнө ирж бүртгүүлэх шаардлагатай. Элсэгч:

 • иргэний үнэмлэх
 • үзгэн буюу тосон бал
 • балын харандаа
 • баллуур
 • тооны машин
заавал авч ирэх бөгөөд шаардлагатай бусад бичгийн хэрэгслүүд болон ундаа цэвэр ус шалгалтанд авч орж болноs.