Гишүүнчлэлийн төрөл\гишүүнээр элсэх


  1. Байгуулагын гишүүнчлэл
    (бөглөх анкет, жилийн хураамж, төлбөр хийх данс)
    Хаан Банк, Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (КЗХТ), 50 2127 9390

  2. Хувь хүний гишүүнчлэл
    (бөглөх анкет, жилийн хураамж, төлбөр хийх данс)
    Хаан Банк, Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (КЗХТ), 50 2127 9390


Хэрхэн элсэх


Манай гишүүнчлэлийг сонирхон, элсэхээр хандаж байгаа танд талархлаа. Та гишүүнчлэлийн төрөл гэдэг хэсгээс өөрийн элсэхээр сонгосон төрлийн анкетыг бөглөж, харгалзах хэмжээний мөнгөн дүнг манай төвийн дансанд шилжүүлнэ үү. Таны анкет болон төлбөрийг хүлээн авсны дараа КЗХТ-өөс таны имэйл хаягаар холбогдоно.
 
 

Contact us


Phone: 7000 8084, 99105111, 88978179
Fax:7000 8084
E-mail: info@cgdc.org.mn

Address


UFE building, C block, 1105,
Enkhtaivan ave., 113381 Ulaanbaatar

Social media