ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА ТАЙЛАГНАЛ сэдэвт сургалт боллоо


Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв, Санхүүгийн Зохицуулах Хороотой хамтран Хөрөнгийн зах зээл болон даатгалын салбарт аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх аудитын компаниудад ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА ТАЙЛАГНАЛ сургалтыг 2015 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд бүртгэлтэй аудитын компанийн 20 гаруй аудиторууд оролцлоо. Сургалтыг хамтран зохион байгуулсан байгууллагууд: Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, СЭЗДС, Ernst & Young.


 
 

Contact us


Phone: 7000 8084, 99105111, 88978179
Fax:7000 8084
E-mail: info@cgdc.org.mn

Address


UFE building, C block, 1105,
Enkhtaivan ave., 113381 Ulaanbaatar

Social media